Име на објектот : Станбено деловен објект 5.8.1. П + 5 + Пк
Д . У . П . “ МАЛ РИНГ ”
Фаза на проектот : Идеен и Главен проект
Држава : Р . Македонија
Место : Скопје
Инвеститор : ГД “ ГРАНИТ ” АД - Скопје
Година на проектирање : 1998 - 2000 год .
Проектант : Дона Занева дипл . инг . арх .
Соработници : Наташа Черековиќ арх . тех .  
Конструкции :

Венцо Ваневски дипл. град. инг.
Радица Гавровска град. тех.
Славица Костадиновска град. тех.

Краток опис за проектот :  

Објектот е лоциран во централното градско подрачје на Скопје на аголот на ул . “ Наум Наумовски Борче ” и булевар “ Маркс и Енгелс ”. Објектот ( урбан блок 5.8.1.) му припаѓа на комплексот “ Мал Ринг ”. Урбанистичката маркица е аголна со неправилна форма . Архитектонскиот третман и обликување на објектот се симбол за негово препознавање . Паркирањето на возилата е обезбедено во две подземни нивоа . Во приземјето застапени се локали , а на катовите простор за домување - станови со различна структура : еднособни , двособни , трособни и четворособни станови со вкупна станбена површина од 2.300,00 м2.