Можете да не контактирате на следната адреса

Адреса ул . Миле Поп Јорданов бр . 44 , 1000 Скпоје Р . Македонија
Телефон ++389 2 30 81 204/ 30 81 190
Факс ++389 2 30 82 275
Е-mail granitpr@unet.com.mk

или пополнувајки го следниот формулар:
Адреса:
Вашиот E-mail:
Име:
Телефон:  
Фирма:  
Тема: